Home » Wigberto E. Tañada » Ang Kabataan at ang Ugat ng Kahirapan ng Inang Bayan

Ang Kabataan at ang Ugat ng Kahirapan ng Inang Bayan

Bakit? Bakit nagkaganito ang ating bayan – ang unang bayan sa Asya na nag-alsa laban sa dayuhang kolonyalismo? Bakit matapos ang anim na dekada ng Independence, magmula l946, parang di umuusad ang ating bayan? Bakit ang Pilipinas, na pumapangalawa sa Hapon noong l960s sa usapin ng industrial development sa Asya, ay isa sa mga kulelat sa ating rehiyon ngayon?

Download PDF format of this documentDownload PDF format of this document

Publications

Journals, Books, Articles, Features and Commentaries on national and international policy, grassroots developments and initiatives and rural reconstruction movement. Read more
Community and Habitat No. 13: Community resilience needs a change in mindset Community and Habitat No. 13: Community resilience needs a change in mindset
Community resilience needs a change in mindset
THIS ISSUE OF PRRM’S COMMUNITY & HABITAT JOURNAL IS focused on the intertwined issues of climate change, energy and food.

Development Courses
Conrado Benitez Institute for Sustainability (CBIS)

The CBIS offers a range of sustainable development courses covering different situations. Read more

Downloadable Forms
CBIS Handbook 4 | Enrollment Form