Home » Partners » People’s Organizations

People’s Organizations

Nagkakaisang Ugnayan ng Maliliit na Magsasaka at Manggagawa sa Niyugan

Noong ika-28 hanggang ika 29 ng Enero, 2000, inilunsad ang Unang Kongreso ng NIUGAN sa Gumaca, Quezon. Mahigit 100 lider-magniniyog buhat sa iba’t ibang lalawigan ang dumalo. Dito iniluwal at napormalisa ang NIUGAN o Nagkakaisang Ugnayan ng mga Maliliit na Magsasaka at Manggagawa sa Niyugan.

Read more  >>

Pambansang Samahan ng mga Magsasaka sa Likas–Kayang Pananakahan

Ang Pambansang Samahan ng mga Magsasaka sa Likas-Kayang Pananakahan o SAKAHAN ay pormal na itinatag noong Abril ng taong 2001 ng mga kinatawan ng 13 panlalawigang samahan ng mga magsasaka mula sa iba’t ibang dako ng Pilipinas upang isulong ang likas-kayang pananakahan sa buong bansa.

Read more  >>

Daluyan at Ugnayan ng Organisasyong Pangkababaihan sa Kanayunan

Ang Pederasyon ng DALUYONG ay nagmula sa Council of Rural Women Leaders na binubuo ng mga aktibong lider-kababaihan na inorganisa at pinagyabong ng Philippine Rural Reconstruction Movement sa loob ng 15 taon.

Read more  >>

Pinalakas na Ugnayan ng Mangingisda sa Luzon, Mindanao at Visayas

Isang matatag, malawak at kinikilalang samahan ng mga mangingisda na may pantay na karapatan sa pagpapasya at pamamahala tungo sa masaganang pangisdaan at pamumuhay sa maunlad na lipunan.

Read more  >>

Philippine Rural Reconstruction Youth Association

The PHILIPPINE RURAL RECONSTRUCTION MOVEMENT YOUTH ASSOCIATION (PRRYA) is the national organization of young Filipinos, ages 15-35 years who are dedicated to the development of the Filipino youth, so that they can become leading participants in sustainable and equitable community and national development now and in the future.

Read more  >>

Publications

Journals, Books, Articles, Features and Commentaries on national and international policy, grassroots developments and initiatives and rural reconstruction movement. Read more
Community and Habitat No. 13: Community resilience needs a change in mindset Community and Habitat No. 13: Community resilience needs a change in mindset
Community resilience needs a change in mindset
THIS ISSUE OF PRRM’S COMMUNITY & HABITAT JOURNAL IS focused on the intertwined issues of climate change, energy and food.

Development Courses
Conrado Benitez Institute for Sustainability (CBIS)

The CBIS offers a range of sustainable development courses covering different situations. Read more

Downloadable Forms
CBIS Handbook 4 | Enrollment Form