Home » Community » Daluyan at Ugnayan ng Organisasyong Pangkababaihan sa Kanayunan

Daluyan at Ugnayan ng Organisasyong Pangkababaihan sa Kanayunan

Rootedness in the Community

Daluyan at Ugnayan ng Organisasyong Pangkababaihan sa KanayunanMAIKLING KASAYSAYAN

Ang Pederasyon ng DALUYONG ay nagmula sa Council of Rural Women Leaders na binubuo ng mga aktibong lider-kababaihan na inorganisa at pinagyabong ng Philippine Rural Reconstruction Movement sa loob ng 15 taon.

Ang grupong ito ay naglayon na magkaroon ng isang pambansang pederasyon ng mga organisadong kababaihan na magsisilbing daluyan ng impormasyon at karanasan ng mga kababaihan tungkol sa iba’t ibang isyung panlipunan at linangin ang kakayahan ng mga kababaihan na matamo ang mga benepisyong nagmumula sa kanilang likas na kakayanan.

Dahil na rin sa wala pang pederasyon na tumutugon sa nilalayon ng grupo, nag-organisa ang PRRM noong taong 2001 ng dalawang kumperensya na nagbigay daan sa pagkakatatag ng isang pambansang pederasyon ng mga grupo ng mga kababaihan at ito nga ay ang DALUYONG.

Daluyan at Ugnayan ng Organisasyong Pangkababaihan sa KanayunanMGA LAYUNIN NG DALUYONG

  • Isulong ang karapatan ng mga kababaihan.
  • Bigyang pansin ang karapatan ng mga kababaihan na makilahok sa mga pangpamayanan na gawain gaya ng mga pang-ekonomiya, panlipunan at pampulitikang gawain.
  • Isulong ang karapatan ng mga kababaihang magdesisyon.
  • Ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan na hadlangan ang mga mapaniil na batas na salungat sa interes ng mga kababaihan.
  • Maitaguyod ang karapatang pantao ng mga kababaihan.
  • Maitaguyod at maipatupad ang likas-kayang pagpapahalaga sa kalikasan.

Daluyan at Ugnayan ng Organisasyong Pangkababaihan sa KanayunanDALUYONG: Daluyan at Ugnayan ng Organisasyong Pangkababaihan sa Kanayunan
Address: 56 Mother Ignacia Avenue corner Dr. Lazcano Street, Barangay Paligsahan, Quezon City

Name / Position / Contact No.

Rebecca Miranda (Pangulo) 09198051940
Senena Taller (Pangalawang Pangulo, Luzon)
Margie Francisco (Pangalawang Pangulo, Visayas)
Teresita Paña (Pangalawang Pangulo, Mindanao) 09185197757
Teresita Galleta (Kalihim) 09103695403
Neneth Katigbak (Ingat-Yaman) 09193755752
Myrna Panambo (Tagasuri)

Publications

Journals, Books, Articles, Features and Commentaries on national and international policy, grassroots developments and initiatives and rural reconstruction movement. Read more
Community and Habitat No. 13: Community resilience needs a change in mindset Community and Habitat No. 13: Community resilience needs a change in mindset
Community resilience needs a change in mindset
THIS ISSUE OF PRRM’S COMMUNITY & HABITAT JOURNAL IS focused on the intertwined issues of climate change, energy and food.

Development Courses
Conrado Benitez Institute for Sustainability (CBIS)

The CBIS offers a range of sustainable development courses covering different situations. Read more

Downloadable Forms
CBIS Handbook 4 | Enrollment Form